Kezdőlap

Kölesy Vince Károly (Kölessi, 1780 k.Pécs, 1851 k.): mezőgazdasági szakíró. 1806-ban a keszthelyi Georgikonba iratkozott; 1851 körül a pécsi káptalan tiszttartója. Földrajzi, gazdasági és természettudományi cikkei m. és német nyelven a Tudományos Gyűjteményben s korának többi folyóiratában jelentek meg. Legnevezetesebb munkája a Melczer Jakabbal közösen írott Nemzeti Plutarkusa, melyben történeti korszakok szerint csoportosítva hazánk 105 nevezetes személyiségének életrajzát állította össze. – F. m. Nemzeti Plutarkus (I–IV. Pest, 1815–1816, németül is); Versuch einer Instruction für Herrschaftsbeamte (Pest, 1839); Próbálatja egy útmutatásnak uradalmi tisztek számára (Nagyszombat, 1841).