Kezdőlap

Könyöki József, Ellenbogen (Mocsa, 1829. febr. 19.Pozsony, 1900. márc. 1.): tanár festő, építész, restaurátor, művészeti író. Tanulmányait a bécsi műegy.-en és uo. a festőak.-n végezte. 1849-től 1853-ig mint az osztrák hadsereg tisztje Itáliában szolgált, s már ekkor, majd 1853-ban a hadsereg kötelékéből kiválva művészeti és régészeti tanulmányokat folytatott. Visszatérve 1861-től a pozsonyi főreálisk. tanára, az ottani városi múz. őre, utóbb ig.-ja. 1875-töl a régiségtudomány magántanára a pozsonyi ak.-n. A kormány megbízásából restaurációs munkákat végzett (pozsonyi városháza, a trencséni pominóczi kápolna) s a Műemlékek Orsz. Bizottsága számára megfestette a középkori templomokat és várakat (összesen 100 műemlék-lap). Középkori miniatúrákkal is foglalkozott. Szakfolyóiratokban több értekezése jelent meg. – F. m. A középkori várak, különös tekintettel Magyarországra (Bp., 1906, posztumusz mű).