Kezdőlap

Könyves Tóth Kálmán (Debrecen, 1837. aug. 31.Debrecen, 1924. júl. 16.): író, ref. lelkész, ~ Mihály ref. lelkész fia. 1860-ban elvégezvén a teológiát, rövid idő után külföldre ment és Utrechtben, Párizsban, majd Londonban folytatta tanulmányait. Hazatérte után 1863-tól Kunszentmiklós, 1866-tól Lacháza, végül 1883-tól Debrecen lelkésze. Hosszú ideig munkatársa volt a Vasárnapi Újságnak. Történeti, ismeretterjesztő munkássága mellett szépirodalommal is foglalkozott. Smiles és Tissander számos munkáját átdolgozta magyarra. -- F. m. A reformatio története Magyarországon (Bp., 1872); Önsegély élet- és jellemrajzokban (Bp., 1873); A tudomány vértanúi (Bp., 1887; A munka bajnokai (Debrecen, 1887; Falusi történetek (Bp., 1890); A világlátók (Bp., é. n.); A gróf Degenfeld család története (Debrecen, 1893); Életem alkonyán (Debrecen, 1905); Emlékül (versek, Debrecen, 1913).