Kezdőlap

Körmöczi János (Kissáros, 1762Kolozsvár, 1836. dec. 14.): unitárius püspök. A kolozsvári unitárius főisk.-ban, majd a bécsi, jénai és göttingeni egy.-en végezte tanulmányait. 1798-tól Kolozsváron az unitárius kollégium matematika-fizikatanára, 1802-ben ig.-ja. Hangoztatta, hogy fizikát kísérleti bemutatások nélkül nem lehet tanítani. 1812-ben püspökké választották. Több tanügyi reform fűződik nevéhez.