Kezdőlap

Környei János (Murapetróc, 1831. nov. 14. v. 1830. dec. 13.Buda, 1870, ápr. 19.): pedagógus, újságíró. 1857-től a székesfehérvári gimn. tanára, 1861-ben uo. városi főjegyző, 1862-től Aradon lapszerkesztő, 1867-től a vallás- és közoktatásügyi min.-ban dolgozott és a Néptanítók Lapját szerk. (1868–70). 1868-ben tanfelügyelővé nevezték ki. – F. m. Tanügyi reformok (Pest, 1860); Gyakorlati közönséges irálytan (Pest, 1863); A tanító az iskolában (Pest, 1869); A népiskolai törvény (Pest, 1870).