Kezdőlap

Kőrösi Sándor (Kecskemét, 1824. dec. 19.Bp., 1895. máj. 20.): jogakadémiai tanár. Pápán végezte tanulmányait, Pesten tett ügyvédi vizsgát. Az 1848–49-i szabadságharcban hadbíró volt. A világosi fegyverletétel után felségsértésért halálra ítélték, majd kegyelem útján börtönbüntetést kapott, amelyből S évet töltött börtönben. 1861-ben Komárom főjegyzője, 1864–75 között a pápai, 1875–87-ben a debreceni jogak. tanára (büntetőjog). 1881-ben ogy.-i képviselővé választották (Szabadelvű Párt) és az igazságügyi bizottság elnöke volt. Néhány kommentárt is írt: a vallásfelekezetekre és a lelkészekre vonatkozó törvények, uzsoratörvény stb. – M. Büntető jogtan (I–II. Pápa, 1872); Bírálatok a magyar büntetőtörvénykönyv tervezetéről (Bp., 1876); A magyar büntetőjog tankönyve (Bp., 1881).