Kezdőlap

Kőrösi Sándor (Nagykőrös, 1857. júl. 27.Bp., 1928. márc. 13.): író, nyelvész, szótáríró, tanár. A tanári képesítés megszerzése után Rómában, Firenzében és Velencében tanulmányozta a m. nyelv olasz jövevényszavainak problémáját. 1884-től 1900-ig Fiuméban tanár és közben, 1893-tól 1898-ig (Fest Aladárral) alapítója és szerk.-je a Magyar Tengerpart c. lapnak. 1900–1918-ban Bp.-en tanított, emellett a bp.-i Kereskedelmi Ak. akadémiai tagozatán előadta az olasz nyelvet és irodalmat. Elsősorban nyelvészettel és a m.-olasz szellemi kapcsolatok kutatásával foglalkozott, olasz-m. szótárt szerk. és olaszok számára m. nyelvtant is írt. Sok cikke jelent meg, többek között a Magyar Nyelvben, a Nyelvőrben. – F. m. Olasz kölcsönszók (Bp., 1884–87); A magyar nyelvbeli olasz elemek (Bp., 189z); Grammatica teoretico practica della lingua ungherese (I–II. Bp.-Fiume, 1890–1898); Zrínyi és Machiavelli (Bp., 1902); Olasz-magyar szótár (I–II., Bp., 1912).