Kezdőlap

Körösy György (?1730 körül): birtokos nemes, a Rákóczi család belső embere. 1683-tól a gyepnek II. Rákóczi Ferenc kamarása, hűséges gondviselője, vele volt Munkács vára ostroma idején is. 1688-tól a sárospataki Rákóczi-uradalomban viselt uradalmi tisztségeket. 1698-tól Rákóczi udvari komornyikja, ő intézte az udvar pénzügyeit s őrizte a családi kincseket. Ezt a tisztségét a szabadságharc folyamán is megtartotta. 1709-ben a kincstári javak direktora. 1711-ben hazatért Lengyelo.-ból; Sárospatakon a kincstári uradalomban szolgált.