Kezdőlap

Körtvélyesi János (1670 körül? ): kuruc diplomata. Valószínűleg szepesi szász család sarja. 1700-ban a nagyszebeni királybíró secretáriusa lett. 1702-ben a gyulafehérvári ogy.-en merényletet követett el Szentpáli Ferenc vízaknai alkirálybíró ellen, 1703-ban Apor István, majd Rabutin generális titkára. 1704-ben a kurucokhoz állt, s Pekry Lőrinc mellett tevékenykedett. 1708. nov.-ben a sárospataki ogy. a mo.-i protestáns rendek nevében Hollandiába és Angliába küldte követként. 1709. júl.-ban indult. Részt vett 1712-ben az utrechti békekonferencián.