Kezdőlap

Kőszeghy Pál (17. sz. vége18. sz. eleje): Bercsényi Miklós ungi főispán titkára és életrajzírója. Ifjúságától kezdve Bercsényi mellett élt, 1694-ben és 1695-ben Vépen járt urával; ő közvetítette házasságát Draskovics Miklós országbíró özvegyével, Csáky Krisztina grófnővel. Leányát, ~ Zsuzsikát, Csáky Krisztina halála után Bercsényi a rodostói száműzetésben feleségül vette. Megénekelte Bercsényi életét és Homonnai Drugeth Krisztinával, majd Csáky Krisztinával kötött két első házasságát három könyvben. E trilógiából csak a harmadik rész maradt fenn, Rómer Flóris fedezte fel 1874-ben a varsói gr. Krasinszky-könyvtárban. Thaly Kálmán adta ki: Bercsényi házassága (Történeti ének 1695-ből, Bp., 1894). – Irod. Schöner Ferenc: K. P. (1912.)