Kezdőlap

Kőszegi Dénes (Nagylak, 1888. aug. 12.Szeged, 1970. szept. 14.): analitikai vegyész, gyógyszerkémikus, egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa (1952). A kolozsvári tudományegy. matematikai és természettudományi karán doktorált (1914). 1914–18-ban a kolozsvári, 1919–20-ban a bp.-i, 1921–34-ben a szegedi egy. vegytani intézetében, 1935–47-ben a Szerves és Gyógyszerész-Vegytani Intézetben dolgozott. 1933-ban magántanárrá habilitálták. 1938-ban intézeti tanár, 1946-ban c. ny. rk. tanár, 1950-ben ny. rk. tanár, 1951-től ny. r. egy.-i tanár, 1944–63-ban tanszékvezető. Számos nemzetközi kémiai egyesület tagja. Főleg a klasszikus kémiai analitika, gyógyszervizsgálat, a hazai cellulózgyártás vegyi technológiájának kidolgozása foglalkoztatta. Kb. 60 tudományos közleménye jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. – M. Qualitatív kémiai analízis (Szeged, 1951). – Irod. Morvay J.: K. D. (Gyógyszerészet, 1970); Dr. K. D. (Szegedi Egy.-i Almanach, 1921–1970, Szeged, 1971).