Kezdőlap

Kőszegi Péter (?1288–90 között): püspök. Héder Henrik fia, 1275-ben választották meg veszprémi püspökké. Egyházi állása ellenére is részt vett testvérei harcaiban és hatalmaskodásaiban, aminek következtében Csák Péter 1276-ban Veszprémet elfoglalta és feldúlta. 1277-ben esztergomi érsekké választották, de a pápa a választást nem hagyta jóvá. – Irod. Fraknói Vilmos: A veszprémi püspökség római oklevéltára (I–II. Bp., 1896).