Kezdőlap

Köteles Jenő (Szendrőlád, 1914. jan. 25.Bp., 1966, júl. 1.): altábornagy, a honvédelmi miniszter első helyettese, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség Országos Elnöksége és Intézőbizottságának tagja. Pedagógusnak készült. 1936-ban, egy.-i tanulmányainak befejezése után tényleges katonai szolgálatra vonult be. A II. világháborúban mint hivatásos katonatiszt vett részt a K-i fronton. Felismerve a háború népellenes jellegét, 1944-ben megszökött alakulatától és szülőfalujában csatlakozott a Vörös Hadsereg egységeihez, Mint zászlóaljparancsnok részt vett a fasizmus elleni harcban. A felszabadulás után közreműködött a demokratikus m. hadsereg megszervezésében. 1946-ban belépett az MKP-ba. 1947-ig a határőrségnél teljesített szolgálatot. 1947–49-ben a Kossuth Ak. ezredparancsnoka, majd a Honvédelmi Min.-ba került. Jelentős munkát végzett a katonák és tisztek képzésében és nevelésében. 1950-ben ezredessé, 1951-ben vezérőrnaggyá léptették elő. Ezt kővetően Moszkvában a katonai ak.-án tanult. 1956 után az Egyesített Tisztiisk. parancsnoka, majd 1961-től a Honvédelmi Min. kiképzési csoportfőnöke volt. 1962-ben altábornaggyá léptették elő és honvédelmi miniszterhelyettessé nevezték ki. Az MSZMP VIII. kongresszusán a KB póttagja, majd 1963. febr.-jától ogy.-i képviselő. 1963. dec.-étől a honvédelmi miniszter első helyettese.