Kezdőlap

Kőváry László, Kővári (Torda, 1819. júl. 17.Kolozsvár, 1907. szept. 25.): író, történetíró, statisztikus, az MTA l. tagja (1883). Jogi tanulmányait a kolozsvári ref. jogak.-n végezte. Szemere Bertalan 1848-ban kinevezte az orsz. statisztikai hivatal titkárává, 1849-ben az erdélyi hadsereg haditudósítója. A fegyverletétel után Szentdemeteren rejtőzködött, elfogták, de később szabadon bocsátották. Pesten a Pesti Napló munkatársa lett, mivel azonban a Habsburgok ellen szervezkedő Makk József szökését segítette, 1851-ben őt is elfogták és Kolozsvárra internálták. 1862-67-ben szerk. a Korunk c. Deák-párti politikai lapot. Számos munkájában foglalkozott Erdély történetével, művelődéstörténetével, statisztikájával, természeti ritkaságaival stb, A kiegyezés után a kolozsvári Victoria biztosítótársaság ig.-jaként a biztosítási szakirodalmat is művelte. – F. m. Erdélyország statistikája (Kolozsvár, 1847); Erdély régiségei (Pest, 1852); Száz történelmi rege (Kolozsvár, 1857); Erdély történelme (I–VI. Pest, 1859–66); Erdély története 1848–49-ben (Pest, 1861). – Irod. Márki Sándor: Emlékbeszéd K. L. felett (MTA. Emlékbeszédek, XIV. Bp., 1910); Lukinich Imre: A szabadságharc történetírói (Századok, 1917).