Kezdőlap

Kövendi Dénes (Kunmadaras, 1894. aug. 18.Bp., 1965. nov. 11.): klasszika-filológus. A debreceni Kollégium gimn.-ában érettségizett, az Eötvös Kollégium tagjaként szerzett tanári diplomát a bp.-i egy. bölcsészkarán. 1931 és 1933 között-Humboldt ösztöndíjasként-K. Reinhardt és W. F. Otto hallgatója. Karcagon, Pápán, a kunszentmiklósi ref gimn.-ban (1924-1949) és Bp.-en középisk.-i tanár. 1947-ben egy. magántanár lett a bp.-i egy. bölcsészeti karán, majd nyugdíjazásáig az OSZK tudományos főmunkatársa volt. Tudományos munkássága terén sokat köszönhetett Kerényi Károllyal való kapcsolatának. Tanulmányaiban a görög filozófia (kivált Platón idea-tana) és a görög természettudomány történetével, az antikvitás időszerűségével foglalkozott. Oroszlánrésze volt (a Parrnenides, a Timaios, a Törvények stb. fordításával) a teljes m. Platón-kiadás (1943) létrehozásában. Szakterületéről az Egyetemes Philologiai Közlönyben, az Athenaeumban, a Szigetben, valamint német, olasz és japán folyóiratokban jelentek meg cikkei, közleményei. Sajtó alá rendezte Arany János Aristophanész-fordítását (Kritikai kiad., 8-9. köt. Bp., 1961). – Irod. Borzsák István: K. D. 1894-1965 (Antik Tanulmányok, 1966).