Kezdőlap

Köves András, Steiner (Losonc, 1900. ápr. 25.Bp., 1962. ápr. 5.): Textilszakisk.-t végzett a csehszlovákiai Warnsdorfban, ahová a Tanácsköztársaság bukása után emigrált. 1921-ben tért vissza Mo.-ra és Bp.-en a Hitelbanknál helyezkedett el mint tisztviselő. 1923-ban D-Amerikában Montevideóban, majd Buenos Airesben dolgozott mint textilszakmunkás. 1927-ben, hazatérése után a Hazai Fésűsfonóban kapott állást, belépett a Magántisztviselők Szövetségébe, ahol is rövidesen a textilszakosztály titkára és a központi választmány tagja lett. 1928-ban a Steaua Kőolaj tisztviselője. Mint a szakszervezet egyik vezetője bekapcsolódott az illegális kommunista pártmunkába. Ebben az időben csatlakozott József Attila baráti köréhez. 1932-ben letartóztatták. Kiszabadulása után a Vörös Segély egyik vezetője. 1933-ban, rövid időre újból letartóztatták. A negyvenes években is többször volt börtönben, majd munkaszolgálaton. 1945-ben a Magánalkalmazottak Szakszervezetének szervezésével bízták meg. 1945–49 között a szakszervezet főtitkára. 1949-ben diplomáciai szolgálatra rendelték; előbb a berlini misszió vezetője, majd 1950-ben svájci követ. 1951-ben visszahívták és haláláig az Állami Biztosító vezérig.-ja volt.