Kezdőlap

Kövesdi Pál (Komárom, ?Sopron, 1682. máj. 5.): tanár, ev. lelkész, nyelvészeti író. Komáromban, majd 1654–56-ban a wittenbergi egy.-en tanult. 1656-tól rektor Komáromban, majd tanár Eperjesen. 1659-től ig., 1664-től ev. lelkész Sopronban. 1674-ben a protestánsüldözések idején megfosztották állásától. Egy latin nyelvű m. nyelvtant is írt. – F. m. De orali manducatione (Wittenberg, I656); Elementa Linguae Hungaricae sive Grammatica Hungarica (Lőcse, 1686).