Kezdőlap

Kövesi Antal (Tápióság, 1876. aug. 31.Sopron, 1961. nov. 1.): gépészmérnök, műegyetemi tanár. Oklevelét a bp.-i műegy.-en nyerte 1898-ban. 1901-ben a selmecbányai ak.-n Herrmann Emil tanársegéde, 1907-ben uo. a mechanika tanára, majd több ízben rektor. 1919-ben a főisk.-val Sopronba távozott, s 1934-ben a főisk. egyetemi rangra emelésekor műegy.-i tanárrá nevezték ki. Félszázados tanári működése alatt mechanikát, szilárdságtant, gépészeti iparműtant, vasszerkezeteket, erdészeti géptant és kohógéptant adott elő. Több mint száz, a technika legkülönbözőbb ágazatába tartozó tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. – F. m. Erdészeti géptara (Selmecbánya, 1907); Grafosztatika és vasszerkezetek (Selmecbánya, 1910); Szilárdságtan (Bp., 1927); Hidraulika (Bp., 1946). – irod. Faller Jenő: Dr. K. A. (MTA Műsz. tud. oszt. Közl. 1962); K. A. (Soproni Szle, 1962. 2. sz.)