Kezdőlap

Kövess Hermann, báró (Temesvár, 1854. márc. 30.Bécs, 1924. szept. 22.): osztrák-magyar tábornagy. A bécsi katonai ak.-n avatták hadmérnökkari hadnaggyá. Előbb a vezérkarnál szolgált, majd csapatszolgálatot teljesített. Az I. világháború kitörésekor hadtestparancsnok. Az orosz és a szerb fronton 1914–15-ben hadseregcsoportot vezetett. 1916-ban az olasz frontszakasz egyik parancsnoka. 1918-ban bárói rangot kapott. 1918. nov. 3-án, a forradalom kitörése után IV. Károly az osztrák-magyar hadsereg főparancsnokává nevezte ki, ezt a tisztét azonban csak pár napig töltötte be. A háború után mint nyugdíjas élt Bécsben.