Kezdőlap

Krajnyák Gábor (Cigelka, 1886. máj. 3.Bp., 1955. febr. 5.): gör. kat. pap, egyháztörténész. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. 1913-ban Ungvárott pappá szentelték. 1913-1932 között különböző helyeken segédlelkész, 1932-től Bp.-en parochus volt. 1934-ben c. kanonok lett. A bp.-i Központi Szemináriumban a bizánci rítust tanította, az 1930-40-es években a gör. kat. egyetemisták Vasvári Pál Körének vezető lelkésze. Közreműködött a bp.-i második gör. kat. parókia létrehozásában és a budai egyházközség megalapításában. 1951-ben nyugalomba vonult. Tanulmányai főként egyházi folyóiratokban jelentek meg. – F. m. Görögszertartású általános egyházi énekeskönyv a hozzávaló imákkal (ford. Danilovics János, átdolg., sajtó alá rend., Bp., 1920); Lelki kenyér (Görög-katholikus-óhitű ima- és énekeskönyv. Bp., 1923., 2. kiad. 1931); Gyűjteményes nagy énekeskönyv a görögszertartású katholikus hívek használatára (ford., szerk., Bp., 1928); Paraklisz a boldogságos Szűz Mária tiszteletére (Bp., 1930, 2. kiad. 1944); Görög katolikus kis Biblia (Bp., 1942); Görög katolikus kis Katekizmus (Bp., 1942); Görög katolikus kis képes Biblia (társszerzővel, Bp., 1948).– Irod. Timkó Imre: A hajdudorogi bizánci katolikus egyházmegye jubileumi emlékkönyve 1912-1987 (Nyíregyháza, 1987).