Kezdőlap

Kramer János György (Sopron, 1684Bécs, 1744): orvos, botanikus. 1715–1718 között katonaorvos Mo.-on, 1718-tól temesvári főorvos. Néhány év múlva Drezdában a szász választófejedelem orvosa. 1734-től az osztrák-francia háborúban katonaorvos, 1738-tól Bécsben élt. Műveiben anatómiai, botanikai és kémiai megfigyeléseit ismertette. Elsőnek írt hazánkban az akácról és fásítási szerepéről. Tentamene tkp. növényhatározó, első a szakirodalomban. Főként botanikai és alkalmazott növénytani problémákkal foglalkozott (a szömörce levelének felhasználása a kinin pótlására stb.). – F. m. Tentamen botanicum… (Dresdae, 1728); Cogitationes et observationes de climate Hungarico (Viennae, 1739); Medicina castrensis (Viennae, 1739). Irod. Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936).