Kezdőlap

Krammer Jenő (Kismarton, 1900. jún. 14.Martonvásár, 1973. jan. 21.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. Eötvös-kollégistaként szerzett német–francia szakos tanári diplomát és bölcsészdoktorátust a bp.-i tudományegy.-en. Magánórákat adott Pozsonyban, Lőcsén, Aranyosmaróton, ezután Érsekújvárott gimn.-okban tanított 1939-ig. Részt vett a Sarló-mozgalomban. Sokat foglalkoztatta a közép-európai népek kapcsolatainak kérdése. Nagy írókkal volt levelezésben és személyes barátságban, például Romain Rolland-nal és Karel Čapekkel, a magyarok közül Móricz Zsigmonddal. Irodalmi és pedagógiai cikkeket írt, főként a losonci újságba, A Mi Lapunkba, a kolozsvári Korunkba és még számos csehszlovákiai, romániai, jugoszláviai m. és németo.-i vidéki újságba. Maradandó könyve A szlovenszkói magyar serdülők lelkivilága (Bp., 1935). 1939-ben Szegedre helyezték. A II. világháború végén visszakerült Érsekújvárra, majd áttelepült Bp.-re. Itt először a Vallás- és Közoktatásügyi Min.-ban, majd a Tankönyvkiadó szerk.-ségében dolgozott (1950-ig). Az Idegen Nyelvek Főisk.-ján a német tanszék vezetője (1950), majd a bp.-i ELTE tanára volt a német tanszéken 1959-től, 1962-64-ben tanszékvezető tanár. 1972-ben nyugdíjba vonult. Írt nyelvkönyveket; jelentősek irodalomtörténeti tanulmányai: Fábry Zoltán, az „Őrzők” szervezője (Kortárs, 1967. 8. sz.); Fábry Zoltán és a német irodalom (Irod. Szle, 1967. 7. sz.). – F. m. Az idegennyelvi beszédkészség fejlesztésének lélektani és módszertani problémái (Bp., 1961); A felnőttek idegen nyelvre oktatásának főbb kérdései (Bp., 1963); Ödön von Horváth (Bp., 1971); Das Grillparzer-Bild der Ungarn im XX. Jahrhundert (Das Grillparzer-Bild des XX. Jahrhunderts, Wien, 1972). – Irod. K. J. köszöntése (Filol. Közl., 1970. 3–4. sz.); Szalatnai Rezső: K. J. (Soproni Szle, 1973. 4. sz.); Dobossy Kászló: Főhajtás K. J. sírjánál (Irod. Szle, 1974. 1. sz.).