Kezdőlap

Krammer József (Mágócs, 1858. nov. 18.Pozsony, 1935. nov. 1.): pedagógus, tanügyi író. 1880-ban polgári isk. tanári oklevelet szerzett. 1881-től a kismartoni, 1906–19-ben a pozsonyi áll. polgári isk. ig.-ja, majd 1926-ig, nyugdíjba vonulásáig a csehszlovák állami német tanítási nyelvű polgári isk. tanára. Tanulmányaiban főleg a polgári isk. munkaoktatás problémájával, szervezeti kérdésekkel, valamint a középfokú iskolák tanulóinak nevelési kérdéseivel, főleg az öntevékenységre és az önállóságra nevelés problémáival foglalkozott. Több biológiai tankönyv szerzője. – F. m. A polgáriskola a mezei gazdaság, az ipar és a kereskedelem, valamint hazánk nőnevelésének szolgálatában (Kismarton, 1885); A polgáriskolák és az ipartanműhelyek újjászervezése (Kismarton, 1890); Öntevékenységre és önállóságra való nevelés (Bp., 1911); Az iskolai kert a biológia tanításának szolgálatában (Pozsony, 1913). – Irod. Krammer Jenő: Der erste Direktor der 80-jährigen Eisenstädter Hauptschule (Burgenländische Heimatblätter, 24. Jahrgang, 1962).