Kezdőlap

Krámszky Lajos (Győr, 1862. aug. 1.Bp., 1915. júl. 2.): borvegyész. Tanulmányait a bécsi műegy. vegyészszakán végezte. 1885-ben Bp.-en az Állami Vegykísérleti Állomás alkalmazásába lépett. Az Orsz. Kémiai Intézetben mint fővegyész, rendszeres borvizsgálatokat végzett haláláig. Borászati tanfolyamokon előadásokat tartott. A magyar borok vegyelemzéseiről és vizsgálatairól szóló eredményeit a szaklapokban, elsősorban a Kísérletügyi Közleményekben tette közzé. – F. m. Adatok a magyar borok megítéléséhez (Bp., 1892); A kén a pincegazdaságban (Bp., 1895); A bor, annak termőhelye, készítési módja és gyógyászati jelentősége (Bp., 1909). – Irod. Hajós György: A borvizsgálat magyar úttörői (Orsz. Borminősítő Int. Évk. 1963).