Kezdőlap

Kratofil Dezső (Hatvan, 1884. máj. 4.Bp., 1976. jún. 6.): pedagógus, a neveléstudományok kandidátusa (1976). Matematika szakos középisk. tanári oklevelet, pedagógiából bölcsészdoktori diplomát szerzett. Polgári isk. tanárként kezdett, 1929–1947 között a szegedi Áll.-i Polgári Isk. Tanárképző Főisk. Gyakorlóisk.-jának ig.-h.-e, majd ig.-ja. A közoktatási min.-ban, a Köznevelés szerkesztőségében előadó, a Közoktatási Közlöny lektora és szerk.-je (1950-ig). Bp.-i gimn.-okban tanított (1950–57). Felelős szerk.-je volt (1933–44) a szegedi Cselekvés Iskolája c. szakmódszertani folyóiratnak. Szerk. a Gyakorlóiskola Könyvtára sorozatot. Tagja volt a Bolyai János Matematikai Társulatnak, a Magy. Pedagógiai Társ.-nak. Beke Manó-emlékdíjat kapott (1957). – M. Módszeres dolgozatok (Szeged, 1931); A geometria tanításának vezérkönyve (Szeged, 1938); A polgári iskolai tanárok évkönyve (szerk., Szeged, 1938-39); Algebra (példatár, Bp., 1970). – Irod. K. D. (Módszertani Közl., 1976. 5. sz.).