Kezdőlap

Krecsányi Ignác (Margitta, 1844. ápr. 1.Bp., 1923. dec. 13.): színész és színigazgató, újságíró. Pályáját 1863-ban Molnár György budai Népszínházában kezdte, majd több évi vidéki vándorlás után 1873-ban Kecskeméten színig. lett. Társulatával a vidéki városokat járta; 1883 nyarától a Budai Színkört bérelte, 1888-tól temesvári színig., a buda-temesvári társulat vezetője 1913-ig. Ekkor nyugalomba vonult. Nagy része volt abban, hogy az akkor jórészt német ajkú Temesvár és Buda közönsége a m. színi kultúrával megismerkedett. Művelt színig. volt, s ilyennek nevelte színészeit is. Az 1870-es nagy nyomdászsztrájk idején röpirata jelent meg Műtársaimhoz címmel. Szerk. a Színházi Naptárt és a Thália Emléknaptárt. Értékes színészettörténeti gyűjteménye (3 kötet kézirat, 1139 színlap és egy album) az MNM megőrzésébe került. – M. A magyar színészet térfoglalása Budán 1883-ban (Temesvár, 1914); Régi dolgok – régi színészetről (Temesvár, 1914)