Kezdőlap

Krecsmárik Endre (Szarvas, 1879. nov. 14.Szarvas, 1930. nov. 8.): tanár, régész. Egy.-i tanulmányait a bp.-i tudományegy. bölcsészkarán végezte, majd hallgatója volt a Képzőművészeti Főisk.-nak is. 1907-ben a szarvasi ev. tanítóképzőben kezdte működését, ugyanitt 1914-ben ig. 1919-ben a helyi direktórium vezető tagja, az oktatásügy irányítója, ezért 1922-ben az egyházi hatóság megfosztotta állásától, 1930-ban kinevezték az MNM-hez archeológusnak. Cikkei főleg az Archaeologiai Értesítőben jelentek meg. A Körös-kultúra neolitikum kori műveltségének feltárásával foglalkozott. – F. m. Honnan s hova? Népszerű ismertetése az emberi test fejlődésének és elmúlásának (Szarvas, 1915). – Irod. Nekrológ (Archaeol. Ért. 1930).