Kezdőlap

Kreil Antal (?1833): egyetemi tanár. Bajoro.-ból került előbb Bécsbe, majd 1784-ben a pesti egy. filozófiai tanszékére. Felvilágosodott gondolkozású ember, szabadkőműves, 1787-ben a pesti páholy főmestere. 1790-ben kantiánus és ateista nézetei miatt vizsgálat folyt ellene. 1795-ben a m. jakobinusokkal való kapcsolatai miatt nyugdíjazták. 1810-ben a Batsányi elleni hajszában a bécsi rendőrség besúgója.