Kezdőlap

Krenner Miklós, írói neve: Spectator (Garamberzence, 1875. jún. 18.Bp., 1968. aug. 11.): újságíró, tanár. A kolozsvári tudományegy.-en történelem–földrajz–m. szakos tanári diplomát szerzett, majd doktorált. Egy.-i hallgatóként az Egy.-i Kör elnöke volt. 1895–96-ban színi kritikákat írt a kolozsvári Ellenzék c. lapba. 1905–06-ban Déván, majd Aradon tanított. Közben cikkei jelentek meg az erdélyi és mo.-i napilapokban és folyóiratokban (Spectator: A deák nyomor és támogatói, Huszadik Század, 1914. 5. sz.); egy ideig szerk. a Hunyad vármegyét. Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom idején tankerületi főig.-ként Szegedre került. 1919-ben visszatért Erdélybe; Aradon tanított. A két világháború között az erdélyi m. nemzetiségi közélet ismert publicistája volt. 1920–25-ben főmunkatársa az ötször betiltott Rendkívüli Újságnak, valamint 1923-tól belső munkatársa az aradi Erdélyi Hírlap c. napilapnak, külső munkatársa az Ellenzéknek és a Magyar Kisebbség c. folyóiratnak. 1924-től az Erdélyi Irod.-i Társ. tagja. Cikkezett több mo.-i lapban is (Magyarság, Független Magyarország, Magyarország). 1930-tól Kolozsvárott élt, 1939-ig főmunkatársa volt az Ellenzék c. napilapnak, megindulásától, 1938-tól a Magyar Nemzetnek. 1942-ben részt vett a Magy. Történelmi Emlékbizottság megalakításában. 1943-ban Bp.-re költözött mint nyugdíjas. Az 1848-as m. szabadságharc centenáriumának előkészítése idején a m. kormány megbízásából ő hozta haza Petőfi Sándor kardját, Groza Péter román miniszterelnök ajándékát hazánknak. – F. m. A nemzeti királyság eszméjének kialakulása (Arad, 1900); Néhány szó a Tanácsköztársaságról (Bp., 1919); Petőfi Sándor (Arad, 1922); Arad. Városkép (Bp., 1937); Negyvennyolcas Erdély (szerk., Kolozsvár, 1943). – Irod. Méliusz József: Soha halottabb halott … (Előre, 1968. szept. 15.); Spectator az irodalomkritikus. Kérdez Méliusz József. Válaszol a Spectator (szemelvények kritikáiból, Utunk, 1965. 25-26. sz.); Ruffy Péter: K. M. (Világaim, Bp., 1979). – Szi. Thury Zsuzsa: Barátok és ellenfelek (visszaemlékezés, Bp., 1979).