Kezdőlap

Kreutzer Sándor (Bp., 1909. szept. 23.Bp., 1985. febr. 23.): műfordító, újságíró. A bp.-i közgazdasági egy.-en szerzett doktori diplomát. Ösztöndíájal több ízben tanult Svédo.-ban. 1945-48-ban a bp.-i műegy.-en svéd lektor. A hallgatóiból alakult munkaközösség segítségével megírta az első Svéd-magyar nyelvtankönyvet (Bp., 1945). Ezt követte a Svéd-magyar olvasókönyv, nyelvtan és szójegyzék (Bp., 1948), amelyet Lakó György és Závodszky Ferenc közreműködésével szerkesztett. Svéd lapok tudósítójaként működött. Skandináv témákról számos rádióelőadást tartott. Több kiadásban jelent meg 1957-től fordításában F. G. Bengtsson Vikingek c. történelmi regénye. – F. m. Mit olvassunk? Ötven skandináv regényről mesél K. S. (Hajdu Henrik bev.-jével, Bp„ 1947). – Irod. Nekr. (Magy. Nemzet, 1985. márc. 6.).