Kezdőlap

Krippel Móric (Káltóc, 1867. szept. 5.Sopron, 1945. nov. 23.): erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Ak.-n végzett. 1890-től Erdélyben a székely közbirtokossági erdőket kezelte. 1908-ban nevezték ki a selmecbányai főisk. erdőhasználattani tanszékére h., majd r. tanárnak, s a tanszék vezetője maradt Sopronba költözése után is, 1926-ig, ill. nyugdíjazásáig (1938). 1914–16-ban rektor, több alkalommal a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. erdőmérnöki osztályának dékánja volt. Jelentősek a földmérőtechnikában elért eredményei. Az Erdészeti Zsebnaptárban szerk. és írta az Erdőhasználattan c. fejezetet. Számos tanulmányt írt az Erdészeti Lapokban. – F. m. Hengertábla szálfák és rönkök köbözéséhez (Bund Károllyal, Besztercebánya, 1892); Fakereskedelemtan (Selmecbánya, 1909); Vadászat- és fegyvertan (1910); Erdő használattan és erdészeti iparműtan (I–II., Sopron, 1910, 1913); Erdőhasználattan (I-II., Sopron, 1920, 1921); Erdészeti kereskedelemtan (Sopron, 1930); Adatok a helyes magyar erdészeti szaknyelvhez (Sopron, 1930). – Irod. Modrovich Ferenc: K. M. (Erdészeti Kísérletek, 1945-46).