Kezdőlap

Kriván Pál (Hódmezővásárhely, 1927. okt. 23.Bp., 1985. nov. 23.): geológus, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1961). Még középiskolás amikor Koch Sándor támogatásával a helyszínen tanulmányozhatta a régi m. bányavidékek ásványelőfordulásait. A szegedi tudományegy.-re 1946-ban iratkozott be, majd a bp.-i tudományegy.-en folytatta tanulmányait. Egy.-i hallgató korában a szegedi és a bp.-i műszaki egy.-en dolgozott, részt vett az Alföld földtani térképezésében. 1951-ben geológus oklevelet szerzett. Első munkahelye a Földtani Intézet (1951), s innen 1954-ben az Eötvös Loránd Tudományegy. földtani tanszékére került, ahol élete végéig dolgozott. Kutatómunkája kiterjedt a negyedkor rétegtani, klimatológiai és építésföldtani vizsgálatára. Kiemelkedő eredményeket ért el a lösz genetikai elemzésében, az új lösztípusok bevezetésében, a klímajelző talajszinteknek újszerű értelmezésében. A klímatörténeti elmélet továbbfejlesztésével feldolgozta a közép-európai pleisztocén éghajlati tagolódását. Sokrétű tudománytörténeti munkásságot fejtett ki. Mint oktató egyedülálló módszerekkel dolgozott; létrehozta a Központi Geológus Szakkört, szorgalmazta a középisk.-i geológiaoktatást. A földtan mellett glaciológiát és talajtant is előadott. Több mint félszáz közleménye jelent meg. Irányításával a Földtani Közlöny társulati szerkesztésben készült. A Magyarhoni Földtani Társ. főtitkára (1963-1972) és több tud. egyesület elnökségi tagja. – F. m. Közép-európai pleisztocén ég hajlati tagolódása és a paksi alapszelvény (MÁFI Évkönyv, Bp., 1955. 42. k.); A paksi és villányi alsópleisztocén kifejlődésének párhuzamosítása (Földtani Közl., 1960. 3. sz.); A Duna ártéri színlelőinek kronológiája (Bp., 1960); A József-hegyi barlangrendszer kutatásához kapcsolódó földtani térképezés eredményei (Mensáros Péterrel és Péró Csabával, Mérnökgeológiai Szle, 1986. 3 5. sz.). – Irod. Mensáros Péter: K. P. emlékezete (kézirat, Bp., 1986).