Kezdőlap

Kriza János (Nagyajta, 1811. jún. 28.Kolozsvár, 1875. márc. 26.): unitárius püspök, népköltészeti gyűjtő, költő, az MTA l. tagja (1841). Kolozsvárott tanult, majd 1835–37-ben külföldön (Berlinben) folytatta tanulmányait. 1837-ben a kolozsvári unitárius egyház lelkésze, majd 1861-től püspöke. Az irodalomban friss, népies hangú dalaival jelentkezett, irodalmi zsebkönyvet adott ki Remény címmel (1839). Az 1840-es évektől fáradhatatlanul gyűjtötte a székely népköltészet termékeit. Anyagát Vadrózsák címmel adta ki (Kolozsvár, 1863). A gyűjtemény balladákat, dalokat, táncszókat, találós kérdéseket, népi sajátosságokat, népmeséket tartalmaz, valamint egy tájszótárt és egy rövid tanulmányt a székely nyelvjárásokról. 1863-ban a Kisfaludy Társ. r. tagja. Alapította a Keresztény Magvető c. folyóiratot, amelynek eleinte (1861–62) szerkesztésében is részt vett. F. m. Magyar Népköltési gyűjtemény (III. Arany László és Gyulai Pál kiadása. Bp., 1882); Székely népköltési gyűjtemény (I–II. Összesítő válogatás Gergely Pál és Kovács Ágnes gondozásában Bp., 1956). – Irod. Ortutay Gyula: K. J. (Írók, népek, századok, Bp., 1960); Szabó T. Attila: Az évszázados Vadrózsák és a nyelvjáráskutató K. J. (Magy. Nyelvőr, 1964. 4. sz.)