Kezdőlap

Krobót János (Selmecbánya, 1770. szept. 4.Nyitra, 1833. okt. 31.): apátkanonok, egyetemi tanár. Tanulmányait Selmecbányán, Pozsonyban, később a nyitrai papnevelőben végezte. Nyitrán, majd 1801-től 1808-ig a pozsonyi ak.-án természettant adott elő, 1808-tól a pesti központi papnevelő alig.-ja. 1816-tól 1825-ig a pesti egy.-en a neveléstudomány tanára, 1826–27-ben egy.-i rektor. – Kéziratos munkája: Scientia educationis (I–II. a bp.-i egy.-i könyvtár; őrzi Pest, IBIS-16).