Kezdőlap

Kruchina Viktor (Bp., 1905. szept. 5.London, 1978. febr. 20.): ezredes. 1929-ben a Ludovika Akad.-n avatták hadnaggyá, majd a folyamőrségnél szolgált. Az 1939-es 2. zsidótörvény után zsidó származású édesanyja miatt el kellett hagynia a honvédséget. A háború kitörése után került kapcsolatba az SZDP-vel. Az 1944. márc.-i német megszállás után a Szent-Györgyi Albert köré tömörülő antináci ellenállás katonai szárnyának vezetője. Csoportja rövidhullámú rádión irányította a dunai német uszályokat bombázó szövetséges repülőket. 1944. okt. 15-én tűzharcban szabadította ki Pécsi Fischer Sándor ellenállási brigádját. 1945. jan.-ban Bp. szovjet városparancsnoka a bp.-i rendőrség megszervezésével bízta meg. 1945 után az SZDP küldötteként a Honvédelmi Min. Katonapolitikai Osztályának parancsnokh.-e. Beosztása miatt a kommunista államvédelem 1947. jan. 18-án merényletet kísérelt meg ellene. A sebesült ~-nak sikerült a Brit Katonai Misszióra eljutnia, ahonnan Bécsbe csempészték. 1948. jún.-tól Angliában élt.