Kezdőlap

Kubinyi Ágoston (Videfalva, 1799. máj. 30.Bp., 1873. szept. 19.): múzeumigazgató, természettudós, régész, az MTA tagja (t. 1843, ig. 1853). ~ Ferenc fivére. A pesti egy.-en filozófiai, növénytani, diplomatikai, numizmatikai és archeológiai tanulmányokat folytatott. 1821-től Nógrád vm.-ben és az ev. egyházban viselt különféle tisztségeket. 1843tól 1869-ig, nyugdíjba vonulásáig az MNM ig.-ja. Fiatal kora óta bátyjával, ~ Ferenccel együtt szenvedélyes természetkutató és gyűjtő volt. Nagy érdemeket szerzett az MNM épületének belső berendezésével, a Múz.-kert kiépítésével, a múz. kincseinek nehéz időkben eszközült megmentésével. Közreműködésével alakult 1851-ben a Magyarhoni Földtani Társulat, amelynek első elnöke volt. Széles körű publicisztikai tevékenységet fejtett ki. – F. m. Magyarországi mérges növények (Buda, 184z); A Magyar Nemzeti Múzeum (Pest, 1848); A szegszárdi régiségek (Pest, 1857; németül is); A temetések és temetők (Pest, 1869)., – Irod. Xantus János: K. Á. (Magy. orv. és természetvizsgálók munkái XVII. 1875); Nendtvich Károly: K. Ferenc és Á. (Ért. a term. tud. köréből, VII. 1z. Bp., 1876.)