Kezdőlap

Kubinyi Lajos (Újfehértó, 1821. ápr. 22.Bp., 1880. márc. 12.): közgazdasági író és lapszerkesztő. Az ügyvédi oklevél megszerzése után az 1850-es években hosszabb ideig Párizsban élt, ahol közgazdaságtudományi és művelődéstörténeti tanulmányokat folytatott. 1865-től 1867-ig A Hon c. lap közgazdasági rovatát vezette. A 48-as párt által 1867-ben alapított Magyar Újságnak a közgazdasági rovatát szerk., 1877-ben a Házi-Ipar Lapjának szerkesztését vette át. A Gazdasági Lapokban és a Vasárnapi Újságban igen nagyszámú közgazdasági cikke látott napvilágot. Az 1860-as években a Zenészeti Lapok munkatársa is volt. Tüdőbaja miatt öngyilkos lett. – F. m. Úti jegyzetek Nyugat-Európa fővárosaiban (Pest, 1854); Vezéreszmék jobblétünk előmozdítására (Pest, 1858); Viszonyaink és teendőink (Pest, 1867); Közgazdaságunk életfeltételei és a munkásosztály főbb teendői (Bp., 1874); Iparunk (Bp., 1877); A házi ipar könyve (Bp., 1877); Az okszerű gazdálkodás alapelve (Bp., 1878); A szabad forgalom nemzetgazdasági értéke és teendőink a közlekedésügyben (Bp., 1880); Életfeltétel és a munkásosztályok főbb teendői (Bp., 1881). Irod. K. L. (Akad. Ért. 1876, 1877); K. L. (Magy. Iparosok L. 1880. 14. sz.)