Kezdőlap

Kubinyi László (Bp., 1927. okt. 26.Bp., 1973. nov. 30.): nyelvész. A bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán folytatta tanulmányait magyar-német szakon (1948–52). A bp.-i ELTE m. nyelvészeti tanszékén volt tanársegéd (1952–58). 1958 nyarától 1963 nyaráig középisk. tanár a bp.-i Eötvös József Gimn.-ban, 1964 őszétől haláláig az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa. A m. nyelv történeti-etimológiai szótára (I-III., Bp., 1967-76) munkatársa, III. kötetének szerk.-je volt. A történeti és leíró nyelvészetnek szinte valamennyi ágát művelte; foglalkozott szótörténettel, történeti hangtannal, alaktannal és mondattannal, nyelvjárástörténeti, névtani, jelentéstani és stilisztikai kérdésekkel. – F. m. Anyanyelvünk aranybányájából (Magy. Nyelvőr, 1959); Adalékok a régi Zala megye történeti földrajzához és földrajzi neveinek történetéhez (Magy. Nyelv, 1965). – Irod. Benkő Loránd: Búcsú K. L.-tól (Magy. Nyelv, 1974); Szathmári István: Búcsú K. L.-tól (Magy. Nyelv, 1974).