Kezdőlap

Kulcsár Endre (Nemesdéd, 1858. dec. 11.Debrecen, 1922. márc. 29.): író, tanár. A bp.-i egy. bölcsészeti karán 1884-ben szerzett magyar-latin szakos tanári oklevelet. 1883-ban a csurgói ref. főgimn. tanára, majd 1891-ben a debreceni kollégiumban a m. és latin nyelv tanára. 1917-ben nyugalomba vonult. A társadalmi, egyházi, tanáregyesületi életben egyaránt részt vett. Verseket, elbeszéléseket, karcolatokat, továbbá irodalomtörténeti és nyelvészeti jellegű dolgozatokat tett közzé. A m. nyelv kiváló művelője volt, erősen védelmezte az idegen hatásoktól. Részt vett az MTA megbízásából a teljes m. szótár anyagának gyűjtésében és feldolgozásában. F. m. Disszonancia (költemények, Bp., 1881); Etele (szomorújáték 5 felv., Nagykanizsa, 1888); A magyar stílus (I. Debrecen, 1896, II. Debrecen, 1897, III. Debrecen, 1921); A magyar stilisztika (Bp., 1899). – Irod. S. Szabó József: K. E. sírja fölött (Debreceni Prot. L., 1922).