Kezdőlap

Kulcsár Zsuzsanna (Bp., 1912. jan. 1.Bp., 1990. júl. 1.): történész, a történettudomány kandidátusa (1964). A bp.-i tudományegy.-en magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. 1950-ben lett a Művelt Nép Könyvkiadó vállalatnál szerk. 1959-től az ebből alakult Gondolat Könyvkiadónál folytatta további szerk.-i munkáját. Történészként a középkori világtörténettel foglalkozott. Részt vett a pedagógus továbbképzésben. A gimn.-i oktatás számára írt tankönyvekben a feudalizmust dolgozta fel. Munkatársa volt a Világtörténet képekben c. munkának (1972, 1974, 1981). A Népszerű történelem, a Századok – emberek sorozat számos könyve jelent meg utószavával és jegyzeteivel. – F. m. A feudalizmus virágkora és hanyatlása (egyetemi jegyzet,Bp., 1950); Inkvizíció és boszorkányperek (Bp., 1960, 1961, 1968); Eretnekmozgalmak (Bp., 1963); Középkori élet (szemelvények, válogatta, bev. jegyzetekkel ellátta, Bp., 1964); Így éltek a lovagkorban. Nyugat-Európa a XI-XV. százaban (Bp., 1967); Rejtélyek és botrányok a középkorban (Bp., 1978, 1984).