Kezdőlap

Kulifay Imre (Aba, 1908. nov. 5.Párizs, 1986. máj. 22.): ref. lelkész. Teológiai tanulmányait 1926-28-ban Bp.-en és 1928-1930 között Párizsban végezte. Segédlelkész volt Bp.-en 1930-33-ban, Sárbogárdon és Pestszentlőrincen 1933-34- ben. 1934. szept, 1-jétől a párizsi ref. egyház missziói lelkésze volt. Emellett mint taxisofőr tartotta el magát és családját. Cikkei hazai és külföldi egyházi és világi lapokban jelentek meg. Lefordította Marc Boegner könyvét Isten az ember örök gyötrő kérdése címmel (Debrecen, 1932). F. m. A Párizsi Magyar Református Misszió Egyház emlékkönyve (Bp., 1939); Rapports entre protestants français et protestants hongrois 1935-1946 (Párizs, 1946). – Irod. Komlós Attila: Hű volt mindhalálig, K. I.-re emlékezünk (Ref. Lapja, 1986); Komlós Attila (Bethlen Naptár, 1987).