Kezdőlap

Kuliffay Ede (Mácsa, 1839. ápr. 15.Bp., 1881. ápr. 7.): színházi titkár, költő, hírlapíró, műfordító. Előbb mint papnövendék a bécsi Pazmanaeumban végezte tanulmányait (1856–58), majd pedig világi pályára lépve jogot hallgatott a pesti egy.-en (185962) és hírlapíró lett. Munkatársa volt az Idők Tanúja c. lapnak és segédszerk.-je Vahot Imre Napkelet c. folyóiratának; 1877–79. ápr. között a Magyar Hírlapot szerk. Emellett 1874-től haláláig a Nemzeti Színháznál mint segédtitkár működött. Felesége Beniczky Irma írónő (1828–1902) volt. A Petőfi-utánzók körébe tartozik. Történelmi népszerűsítéssel is foglalkozott mások munkái nyomán. Fordított vígjátékokat, operaszöveget, elbeszéléseket stb. – F. m. Fehér rózsák (versek, Pest, 1860); Szentelt koszorú (versek, kiadta Garay Alajos, Pest 1862). – Irod. K. E. (Pesti Napló, 1881. ápr. 8.); K. E. (Vasárnapi Újság, 1881. ápr. 10.)