Kezdőlap

Kulka Frigyes (Ipolyság, 1925. jan. 31.Bp., 1989. szept. 23.): orvos, mellkassebész, tüdőgyógyász, egyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i egy. orvosi karán végezte, orvosi oklevelet 1950-ben szerzett. 1950-1959 kőzött az Orsz. Korányi TBC Szanatóriumban működött, közben két alkalommal (1951-53-ban és 1955-56-ban) Koreában a Magy. Kórházban dolgozott. 1959-1978 között Szegeden az I. sz. Sebészeti Klinika professzora, 1978-tól haláláig a bp.-i Orvostovábbképző Egy. sebészprofesszora. Pályafutása alatt számos tanulmányutat tett Európában és az USA-ban. Sebészi gyakorlata elsősorban a daganatos mellkas sebészeti kérdéseire terjedt ki. Elnöki tisztséget viselt a Magy. Sebész Társ.-ban és az Európai Sebésztárs.-ban. A Nemzetközi Sebészeti Kollégiumban hazánk képviselője volt. Elnöke volt az Egészségügyi Tud. Tanács (ETT) Orvostechnikai Bizottságának és az Orsz. Sebészeti Kollégiumnak. Mintegy 170 közleményt jelentetett meg a daganatos, a mellkas- és a sebészeti diagnosztika területéről. Munkássága elismeréseként Korányi- és Semmelweis-emlékéremmel tüntették ki. Megkapta a Magy. Népköztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendjét (1989). – Irod. K. F. (Magy. Nemzet, 1989. szept. 23.).