Kezdőlap

Kultsár György (Alsólindva, ?1577. jún. 11.): ev. prédikátor és egyházi író. Bánffy Miklós zalai főispán pártfogoltja. Három kiadványát ismerjük, ezeket Hoffhalter Rafael nyomtatta ki Alsólindván. Postilláját a 16. sz,-ban még kétszer kiadták. Szenczi Molnár Albert ezt becsülte legtöbbre. A gazdagságról és a fösvénységről szóló prédikációiban társadalomkritikai hang szólal meg. M. Az Halálra Való Készöletről… (Alsólindva, 1573); Az ördögnek a penitencia tartó Bűnössel való vetekedéséről (Alsólindva, 1573; lényegében Urbanus Regius német író könyvének fordítása); Postilla… (Alsólindva, 1574), – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Nemeskürty István: A 16. század utolsó három évtizedének postillairodalmából (Irod. tört., Bp., 1957).