Kezdőlap

Kun Ágnes (Nagyenyed, 1915. jan. 21.Bp., 1990. okt. 19.): műfordító. Kun Béla leánya, Hidas Antal felesége. A húszas évek elején került a SZU-ba s 1959-ben tért haza. A moszkvai egy.-en irodalmat, történelmet és filozófiát hallgatott. Megismerte a klasszikus orosz irodalmat. Hidas Antallal a SZU-ban kötött házasságot. Kapcsolatba került a moszkvai irodalmi körökkel. A 40-es években Anna Krasznova álnéven fordított és szerkesztett. Petőfi prózáját, Móricz elbeszéléseit, Gárdonyi Egri csillagok c. regényét, Hidas Antal, Karikás Frigyes stb. műveit fordította oroszra. A Magyar Költészet Antológiájának anyagát válogatta, nyersfordítást készített m. költők verseiből (Fazekas Mihály, Vörösmarty, Arany, Ady, József Attila, Radnóti), s kiváló orosz költőket (Paszternak, Csukovszkij, Martinov, Szamojlov stb.) nyert meg e versek orosz nyelven való megszólaltatására. Nagy vállalkozás volt Vörösmarty Csongor és Tünde, valamint Madách Az ember tragédiája c. műveinek nyersfordítása és az orosz költők számára nyújtott segítség. Magyaro.-on részt vett a Kun Béla-centenárium előkészítésében. Hidas Antal hátrahagyott írásait rendezte sajtó alá. – Irod. Máriássy Judit: A közvetítés alázata. Beszélgetés K. Á.-sel (Élet és Irod., 1970. 38. sz.); Rita Korn: Kettős portré. K. Á. és Hidas Antal (Szovjet Irod., 1982. 8. sz.); Zappe László: K. Á. 1915-1990 (Nagyvilg, 1991. 3. sz.).