Kezdőlap

Kún Kocsárd (Ozsdola, 1490 körülNagyvárad, 1536. aug. 24.): hadvezér. 1526-ban Szapolyai János szegedi táborában a háromszéki lovasság vezére. János kir. 1526. nov 5-i székesfehérvári koronázásán már a székely hadak vezére és Buda vára főkapitányaként vett részt. 1528. szept. 23-án Sárospataknál Czibak Imre, Athinai Simon segítségével tönkreverte a Ferdinánd-párti Serédi Gáspárt. 1528 karácsonyán a székelyudvarhelyi székely ngy.-sel elismertette János kir.-t. 1535-ben szolgálatai jutalmául megkapta az algyógyi uradalmat. 1536 aug.-ában Szatmár várát ostrommal foglalta vissza János kir. számára. Az ostrom közben megsebesült, sebeibe belehalt. – Irod. Sándor József: Algyógy és az osdolai gróf K.-család története (Az EMKE megalapítása… Kolozsvár, 1910).