Kezdőlap

Kuncz Aladár (Arad, 1886. jan. 1.Bp., 1931. jún. 24.): író, szerkesztő. ~ Ödön öccse. Egy.-i tanulmányait az Eötvös-kollégium tagjaként a pesti egy.-en végezte, ahol latin-magyar-görög szakos tanári diplomát szerzett. 1909-től bp.-i tanár. A Nyugatba esztétikai tanulmányokat írt. Ady költészetének propagátora. Az I. világháború kitörése Párizsban találta. Internálták, mint polgári internált 5 évet töltött különböző táborokban (Noirmoutier, Ile d'Yeu). A táborok életét és a különböző nemzetekhez tartozó foglyok viselkedését írta le regényében, a Fekete kolostorban (Kolozsvár, 1931). Hazatérése után ismét bp.-i tanár, irodalmi szerk.-je az Új Magyar Szemle és az Auróra c. folyóiratoknak. 1923-ban Kolozsvárra költözött és jelentős szerepet töltött be a romániai magyarság kulturális életében. 1923-tól az Ellenzék irodalmi mellékletét, 1929-tői az Erdélyi Helikont szerk. – F. m. Toldy Ferenc (tanulmány, Bp., 1906); Thököly a francia irodalomban (Bp., 1914); Felleg a város felett (Kolozsvár, 1931); Fekete kolostor (Bóka László bevezető tanulmányaival, Bp., 1960, Jancsó Elemér bevezető tanulmányával, Bukarest, 1965). – Irod. K. A. emlékszáma (Erdélyi Helikon, 1931); Jékely Zoltán: Az erdélyi magyar irodalom kezdetei és K. A. (Bp., 1935); Németh Andor: Emlékezés K. A.-ra (Szép Szó, 1939); Vita Zsigmond; K. A. (Erdélyi Helikon, 1939.) – Szi. Dsida Jenő: Immáron ötvenhárom napja (vers).