Kezdőlap

Kuncz Ödön (Arad, 1884. jan. 18.Bp., 1965. márc. 19.): jogász, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1930–1949). ~ Aladár bátyja. A kolozsvári egy.-en szerezte jogi diplomáját. 1908-ban ügyvédi vizsgát tett. Külföldi tanulmányút után bírósági szolgálatba lépett. 1911-ben a kolozsvári egy.-en magántanári képesítést szerzett. 1914-ben uo. a kereskedelmi jog ny. rk., 1916–19-ben ny. r. tanára. 1920–27 között a bp.-i közgazdasági egy.-en, 1928–49 között a bp.-i tudományegy. jogi karán ny. r, tanár (kereskedelmi és váltójog). Szerk. a Gazdasági Jog c. folyóiratot; az Institut International des Études Coopératives főtitkára, a Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének ig.-ja volt. Szövetkezeti, kereskedelmi és váltójoggal foglalkozott. Részt vett a Szladits-féle Magyar magánjog (I–V. Bp., 1939) egyes részeinek kidolgozásában. Az igazságügyminisztérium megbízásából több kodifikációs tervet készített és tett közzé (Törvénytervezet a részvénytársaságokról, a szövetkezetekről és a korlátolt felelősségű társaságokról, Bp., 1926, Törvénytervezet a szövetkezetekről, Bp., 1934 stb.). Emellett számos gyakorlati jellegű munka (Grillsorozat) szerkesztésében vett részt és több kommentárt adott ki. – F. m. A magyar kereskedelmi és váltójog vázlata (I–II. Bp., 1922); A magyar kereskedelem és váltójog tankönyve (Bp., 1938); Küzdelem a gazdasági jogért (Összegyűjtött kisebb dolgozatai, III. Bp., 1939–41).