Kezdőlap

Kunovszky Emil (Bp., 1896. márc. 29.Sopron, 1986. márc. 1.): térképész, ezredes. A nagyváradi hadapródisk.-ból került az I. világháború alatt a keleti frontra. Hazatérése után az akkor alakított Honvéd Térképészeti Intézetbe vezényelték. Topográfiai ismereteit itt szerezte, és aktívan részt vett az 1:25 000 méretarányú új térképek készítésében. 1933-tól volt az intézet kartográfiai osztályának a vezetője. A II. világháború végén a Sopronba telepített Térképészeti Intézet tisztjeként szovjet hadifogságba került, ahonnan 1947-ben tért haza. A Sopronban megindított földmérnöki karon a kartográfia és a topográfia tantárgyak előadója; a kar Bp.-re helyezésével (1959) a BME-n oktatott tovább 1962. évi nyugdíjazásáig. – Irod. Blahó L: K. E. (Geodézia és kartográfia, 1986. 6. sz.).