Kezdőlap

Kunst Irén (Königsberg, 1869. dec. 21.Szüining, Kína, 1934. nov. 9.): külmisszionárius. Bp.-en tanítónői oklevelet szerzett. Korán kapcsolatba került a bp.-i Skót Misszióval. A liebenzelli missziói isk. elvégzése után Kínában végzett nevelői, missziói, egészségügyi szolgálatot, amelynek során tífuszban halt meg. Levelei a Keresztény Evangélista c. lap 1904–1910. évf.-ában és a K. I. Emlékkönyvben (Bp., 1935) jelentek meg. – Irod. Gáncs Aladár: K. I. (Bp., 1935.)